Във Великобритания наемът се превежда по сметка на посредника, а не на наемодателя! Може ли това да заработи в България ?


Интервю специално за ФАКТИ Гари Стронг – геодезист и глобален директор за строителните стандарти на индустриалните сгради във Великобритания споделя:  • По отношение на стандартите за добрите и лоши практики в бизнеса с недвижими имоти. Във Великобритания как се работи на този професионален пазар на имоти, защото в България съществуват някои проблеми.


Това е сериозно предизвикателство. Когато имаме регламент и дейността е регулирана проблемите са по-малко. Във Великобритания имаме етичен кодекс. Стандарти, които посредниците трябва да спазват. Не всяка агенция и брокер са членове на нашата браншова организация и затова се обръщаме към правителството да регулира този пазар.

Имаме организация, която се занимава със стандартните в търговската дейност. Въпросът е да има по-сериозни регламенти, които да регулират цялата дейност, защото няма смисъл да се регулира една част от индустрията, а друга не. Имаме стандарти по отношение на рекламите. Нужно е държавата да се намеси, за да може всеки, който оперира на пазара като агент и брокер да спазва определени правни стандарти.

В някои градове има местно законодателство, което да затегне регулациите.


  • Каква е практиката във Великобритания при взаимоотношенията между брокер, наемодател и наемател? При нас може комисионна и от двете страни?


Брокерът не може да взема комисионна от наемателя. Преди беше възможно, но сега вече не е. Фактически комисионната се плаща от наемодателя. Брокерите вземат по-висок процент от наемодателя. Често наемодателят повишава наема, за да може да компенсира. Правителството реши да защити наемателите, но в резултат на това се повишиха наемите, защото очевидно, някои който трябва да плаща по-висока цена иска да я компенсира отнякъде. Обикновено наемателят не плаща и средния депозит, който също е намален.


  • Какъв е размерът на комисионната?


Известен процент е. Различни са моделите, но обикновено на жилищния пазар посредниците вземат около 10% или 8% максимум до 15%. Някъде между 10% и 12%, които плаща наемодателят.


  • Тези проценти са върху общата стойност на наема?


Да, точно така. Наемът по договор.


  • В кой момент посредникът получава комисионната?


Плаща се месечно. Практиката при нас е наемателят да внесе по банкова сметка на посредника целия наем. Брокерът си удържа 10%, а останалите 90% от сумата прехвърля по сметка на наемодателя.


  • Искате да кажете, че брокерът получава комисионна всеки месец?


Да.

Също така наемателите плащат предварително. Ако някои наемател има трудности по отношение на препоръките от минал хазяин, той трябва да плати 6 месечни наема, и посредникът си удържа съответния процент.


  • Как законодателно са регулирани отношенията наемател-наемодател?


Имаме Закон за жилищното настаняване още от 1989 г., който регулират договорите. Там са уточнени всички отговорности, права и задължения на двете страни – как и кога се плаща наема, всички подробности, достъп до имота, кога наемодателят може да влиза в имота си.

Договорът трябва да е за минимум 6 месеца. В момента се оспорват някои наредби по отношение на предварителното известяване за примерно 2-месечно предизвестие. Става по-трудно да извадите наемател от жилище, но законодателството все още не е уточнено. Трудно е да изкараш наемателя и поради това много собственици предпочитат да продадат имота, вместо да го отдават под наем.


  • Бихте ли дали практически съвет по отношение на справедливия пазар и бизнес в сектора с недвижимите имоти?


Трябва да лобирате правителството. Много неща се случват и дори нещата, които са залегнали в закона не се спазват, а камо ли ако нямате законодателство. Ние се борим постоянно с това – лобирането.

Също така може да заимствате вече изработени, изпитани и утвърдени практики в областта на кодекса за етично поведение, регламентите срещу прането на пари и други, а не да ги създавате тепърва.

Членството на агенции и посредници в професионални браншови организации също е много важно. Населението виждат, че те спазват поведението и това увеличава доразвиете не само у гражданите, но и в бизнеса и банките. Професионалната организация означава стабилност и надеждност и това привлича също така и инвеститори във вашата страна.


Източник: fakti.bg


сподели с колеги в социалните  мрежи
или Коментирай

Няма коментари:

Публикуване на коментар