Брокер на имоти изигра Влади Василев - ВИДЕОИзточник: YOUTUBE

Ако и вие искате да споделите вашия опит, мисли или съвети, моля, оставете коментар  или споделете видеото с ваши колеги БРОКЕРИ!

4 коментара:

Анонимен каза...

Грешката е на бащата на Влади, защото не е искал разписка.

Остинов каза...

Първо нарушение: пари така скришом не се дават, те са с гръб няма свидетели
Второ нарушение: Банката няма право да представя записи от охранителните камери в публичното пространство.
Трето: видяхме какъв е имиджа на репортерите на господари на ефира. Тази сума която му дава не става ясно че е за посредническата дейност, може да му е продал 6 кг картофи и човека сега да му плаща.

Иван Иванов каза...

Ще ви запозная с нелоялните и неморални практики на брокера ……. от …… агенция за имоти. В деня на публикуване на обявата за имота, какъвто търсех вече половин година - за х евро, аз - КУПУВАЧА, уговорих оглед-пореден 4-ти, за следващия ден съм 14 ч. с БРОКЕРА от обявата. На огледа БРОКЕРА каза , че са минали 7 огледа от началото - аз трябваше да съм 4-ти. Заявих, че желая да закупя този имот, но съм излязъл от работа само един час и не мога да заплатят поисканото от него в момента на огледа стоп капаро от 2000 лв. Уговорихме се същия ден след 17ч. да го заплатя в офиса на фирмата. Преди да тръгна за офиса БРОКЕРА ми съобщи, че клиент след мен е платил стоп капарото и снема обявата от интернет, но можело да се откаже, понеже жена му не е виждала още имота. Недоволен от това му предложих цена х+1000 евро. След половин час БРОКЕРА ми съобщи, че е уговорил връщане на платеното стоп капаро и приема моята цена, но роднина на продавача искал оглед на имота и да му се обадя на следващия ден. На следващия ден БРОКЕРА заяви, че роднината иска да закупи имота за х+2000 евро. Аз му предложих последна цена х+3000 евро. След половин час БРОКЕРА ми съобщи, че е уредил аз да съм окончателния КУПУВАЧ за х+3000 евро и се уговорихме за заплащането на стоп капарото. При заплащането му БРОКЕРА ми даде да подпиша предварително подготвен от него -Договор ЗА НАМЕРЕНИЕ С КУПУВАЧ. Не бях съгласен с някои текстове в него, но бях принуден да го подпиша без изменения, понеже БРОКЕРА заяви, че друг купувач го иска за Х+4000 евро. В процедурата по уточняване текста на предварителния договор БРОКЕРА се ползваше с изключителни (eксклузивни ) права-да взема решения от името и за сметка на продавача – без да има нотариално заверено пълномощно за това. На практика БРОКЕРА веднага отказа моето искане за плащане по доверителна сметка на капарото и други текстове от предварителния договор, без да уведоми продавача, без да вземе неговото подписано писмено становище и да ми го предаде без изменение . 10 дни след това откривам в сайт за имоти обява за същия имот. На посочения за връзка телефон ми отговори служител на …….. Недвижими имоти -че обявата е активна в момента, няма купувач по нея и можем да стартираме процедура по закупуване на имота на обявената цена от х евро. Не подписвайте този Договор ЗА НАМЕРЕНИЕ С КУПУВАЧ - това е капан за вас пълен с голи обещания. Стоп капарото не е гаранция, че вие сте купувача, а сумата която брокера ще прибере ако се откажете до една седмица да подпишете предварителен договор за покупката на имота и след подписването му вече му дължите дори 3.6 процента с ддс -брокерско възнагаждение-от цената на сделката дори да е над първоначално обявената. Документите на продавача не бяха проверени - имаше изненади. Това искане за 3.6 процента не може да се причисли към предмета на договора. Не е ясно какво получавам срещу това възнаграждение. Никога не съм искал услуги или нещо друго от ………….. и нямам подписани други договори с тях. Продавача също им заплати 3.6 процента с ддс-поне му извадиха необходимите документи. При положение , че сделката се сключи на по-висока с 3000 евро цена от първоначално обявената. Незаконно и неморално е да се иска възнаграждение за тази ‘’услуга’’ причинила ми щета , а не полза.

добрев каза...

Нито една от страните не може да докаже с каква, цел и за какво, се разплаща на този смешен запис.
Много ясно е записано в нашето законодателсво:(Записи от камери не се приемат за доказателство в съда.)
Сумата е под 10 000лв което не задължава деклариране пред институция.
Записа не изяснява причината за даването на ръка на сумата.
Докумен с печат на брокерската къща се изисква от лицето което, капарира имота.

Публикуване на коментар