Правни въпроси ⚖️


 


⚖️ Правен въпрос: Предварителният договор дава ли ни право да правим ремонт ?

⚖️ Правен въпрос: кой и как се разпорежда с общите части на сградата…

⚖️ Правен въпрос: Закупих парцел и в двора ми има стълб на ЧЕЗ - какво да правя ?

⚖️ Правен въпрос: Каква е давността за неплатени данъци на недвижим имот ?

⚖️ Правен въпрос: Как да ползвам моята част от парцел ?

⚖️ Правен въпрос: Мога ли да придобия собственост на имот ако живея в него 10 години ?