⚖️ Правен въпрос: Мога ли да придобия собственост на имот ако живея в него 10 години ?

Здравейте.

Мога ли да придобия собственост върху наследствен имот който ползвам повече от 10г чрез свидетели ?

Много наследници сме,но никой не се е интересувал до сега от имота.

Източник: Мартин


сподели с колеги в социалните  мрежи
или Коментирай

8 коментара:

Галя Георгиева каза...

Ако имате документ че сте плащали ДАНЪК на целият имот 10г.можете

Гергана Терзиева каза...

Може да плаща който иска, по който начин иска - на разписката е името на титуляра на партидата. Титулярът може да изпраща пари за плащането им от друго лице.
Това , че плащането на данъците е достатъчно за своене на имот, е вярване без правно покритие. Просто не съществува такава пряка зависимост! Има съвсем други и не малко условия. А плащането на данъците може да се разглежда от съда само като част от демонстрирането на намерение за своенето на имота, но има други по-важни обстоятелства. Не е достатъчно условие за придобиването му!

Коста Аврамов каза...

Гергана Терзиева иде ми да си разбия главата в стена иззидана от вашите некомпетентни мнения. Някой минал ли е (или поне опитал ли е) цялата тая процедура, че дрънкате глупости. Лично съм я минал. С трима свидетели(потвърждаващи, че съм владял и стопанисвал имота през последните 10год),минах през съдебно дело, и ако останалите собственици не проявят претенции през следващите 5год.ставаш единствен собственик.

Гергана Терзиева каза...

Kosta Avramov , мога да допълня, че тези трима свидетели не са решили окончателно собствеността Ви. Нотариалният акт може да бъде обявен за нищожен, а свидетелите да се окажат лъжесвидетели, ако действителният собственик успее да оспори в съда придобиването по давност.

Анонимен каза...

Да има как. Тук става въпрос за издаване на констативен нотариален акт и други потребности, които зависят от конкретните обстоятелства. Можете да попитате и нотариус за мнение по Вашия казус. Успех!

Гергана Терзиева каза...

Трябва да са били явни (за съсобствениците) намеренията Ви да своите имота.
Законът за собствеността определя два срока за придобиване на недвижим имот по давност– 5 години за добросъвестно владеене и 10 години за недобросъвестно владеене.
"Трябва да отговаря още на следните условия:
– да бъде непрекъснато;
- да е явно, а не скрито, т.е. владелецът трябва да манифестира поведение, което да не оставя никакво съмнение, че той упражнява фактическата власт за себе си. Владелецът следва да демонстрира открито намерение да стане собственик;
- владеенето да е необезпокоявано, спокойно, несмущавано, т.е. действителният собственик да не се противопоставя на факта, че имотът се владее от трето лице!"

Симона каза...

За мое съжаление - може. Така присвоиха наша наследствена част от апартамент. Човекът, живеещ там беше извикал нотариус и няколко съседа свидетели, които да кажат, че живее там от години....и частта се придобива чрез Констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Но...имайте предвид, че той може да се успорва в съда. Затова по-добре се разберете цивилизовано с хората!

Никодим Кръстев каза...

Не е желателно свидетелите да са вроднински връзки с доказващия давностно владеене.
Или поне да не са роднини по права линия и по съребрена до 4-та степен, както и по сватовство до 2-ра степен, и съответно – съпруг - съпруга.
Няма императивно изискване на закона, а същият указва, че свидетелите се определят от длъжностно лице, но пък посочени от искащия издаване на КНА. Но съдебната практика показва, че гореизброените не се кредитират при съдебни „битки”.

Публикуване на коментар