⚖️ Правен въпрос: Какви права има съпругата, живееща в имот, който е дарение на съпруга и ?

Здравейте!

Ако може разяснение по следния въпрос:

Какви права има съпругата,живееща в имот (дарение на съпруга)!

Благодаря!


Източник: Светла Божинова


сподели с колеги в социалните  мрежи
или Коментирай

3 коментара:

Албена Щерева каза...

Ако става дума за наследство ,след смърта на дарения ще го наследи ,заедно с децата ,ако има такива. Ако дарението съдържа определени условия ,наследниците са длъжни да ги спазват.
Ако получателя на дарението обаче е жив, то касае само него и съпругата не може да претендира за делба при развод .

Гергана Терзиева каза...

Albena Stereva , дарението е безусловно. Собствеността се прехвърля безвъзмездно на надарения. Дареният не поема никакви задължения към дарителя, ако приеме дарението. Той обаче има морално задължение да е благодарен на дарителя.
Има само три причини в закона, които позволяват дарителят да отмени дарението и в практиката преобладават само две от тях.
1. Ако умишлено убие или се опита да убие дарителя, съпруга/съпругата му или детето му, или пък е съучастник в такова престъпление – важно е да се знае, че ако дареният е в състояние на невменяемост, т.е. поради душевно разстройство не разбира същността на постъпките си, неговите действия няма да са основание за отмяна на дарението;
2. Ако надареният обвини дарителя в престъпление, за което дарителят може да бъде наказан със затвор за повече от 3 години – например убийство, изнасилване, кражба, измама и пр.;
3. Ако надареният отказва да даде издръжка на дарителя, от която се нуждае. Доказва се дали наистина се нуждае и дали дареният е в състояние да дава издръжка. Съдът прави детайлна преценка дали дарителят е
изпаднал в нужда. А това означава да не може сам да се издържа от собствените си доходи и имоти. За да определи съдът дали е изпаднал в нужда, или не, обичайно се вземат под внимание:
- конкретните нужди на личността – дали е млад, или стар; дали е болен, или здрав;
- всичките му доходи – заплата, пенсия, социални помощи, спестявания;
-възможността да реализира допълнителна печалба – например доходи от наем и продажба на имоти.
След като определи с каква сума разполага, съдът ще я сравни със сумата, която е необходима, за да покрие нуждите си, за да реши дали има нужда от издръжка.
Иск за отмяна на дарението може да се направи в срок до 1 година от узнаване на провинението на надарения.
Всички тези претенции могат да бъдат отправяни към надарения, ако е жив. След смъртта му, той не е фактор. Имотът се унаследява от наследниците му като негова собственост - без значение как е придобита.

Деница Никифорова каза...

Ако е дарение на съпруга по време на брака, съпругата придобива същите права като съпруга.

Публикуване на коментар