Стандартът БДС EN 15733 - услуги на брокери на недвижими имотиУСЛУГИ НА БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ


Стандартът БДС EN 15733 Услуги на брокери на недвижими имоти. Изисквания относно предоставянето на услугите от брокери на недвижими имоти е първият европейски консенсус при определяне на изискванията за тези услуги. 

Всяка европейска държава има собствен подход в тази област и затова този документ цели да се установят само основни общи изисквания. 

Брокерите на недвижими имоти трябва да отговарят на всички приложими съответни европейски и национални законодателства.


Стандартът описва как брокерът трябва да предоставя информация. Купувачът и продавачът трябва да са информирани за правата и задълженията си, както и за всичко, което може да повлияе на сделката (информация за пазарните цени, описание на имота, очаквани разходи, документи за собственост, кадастрална карта или скица на имота и др.).


Договорът между клиент и брокер трябва да съдържа най-малко следната информация:


− името и адреса на страните по споразумението,

− регистрационния номер на брокера на недвижими имоти,

− описание на възложената за изпълнение задача, 

− дължимите такси и разходи,

− търговски условия, включително условия на плащане,

− дали споразумението е с изключителни права или не, както и условията на такова изключително споразумение,

− дали е позволено възлагането на задачата на подизпълнител,

− дата на подписване на споразумението, срок на неговата валидност и условия и срокове за неговото прекратяване,

− описание на имота,

− ограничения на услугата,

− определяне дали брокерът на недвижими имоти действа само за клиента, или като посредник,

− позоваване на приложимото право,

− указване на компетентния правораздавателен орган,

− информация относно застраховки съгласно изискванията на този стандарт,

− всяко отклонение от този европейски стандарт.


Брокерът трябва да информира клиентите си за отговорностите на страните по сделката. 

Той трябва да гарантира, че информацията за клиента няма да се оповестява, освен ако не се изисква по закон или това е от съществено значение за сделката.


Брокерът трябва да изисква от продавача да представи доказателства за законното право на собственост и/или за зонирането, кадастралната ситуация, както и за всички негативни ограничения или вписвания. Всички имоти, с изключение на продавани преди построяването им, трябва да бъдат огледани на място лично или от името на брокера.


Брокерът трябва да оказва помощ в изготвянето на документите, необходими за извършване на сделката.

Брокерът на недвижими имоти не може да държи пари, принадлежащи на клиент, освен ако не са покрити от финансова гаранция или адекватна застраховка. Той трябва да гарантира, че получените от него като депозит пари и лихвата по тях се прилагат в строго съответствие със споразумението за сделката. Ако брокерът получи депозит, той трябва да издаде писмен документ.


Квалификация и компетентност на брокера на недвижими имоти


Компетентността се оценява най-добре чрез съответното завършено образование. 

Стандартът препоръчва най-малко 12 месеца работа при пълен работен ден, преди брокерът да започне независимо и самостоятелно да поема отговорности.


Брокерът на недвижими имоти трябва да има съществени познания за:


− пазара за недвижими имоти, 

− маркетинг на недвижими имоти,

− разходи за използването на имот, 

− принципите и процеса на финансиране на сделката за недвижимия имот,

− приблизителна оценка на пазарната стойност на имотите, 

− проверка и измерване на площи. 


Необходими са познания и относно строителството и поддръжката на недвижими имоти, екологични и енергийни аспекти, тълкуване на чертежи и на спецификациите на сградата, кадастрални и геодезични скици. Брокерът трябва да има умения по бизнес администрация, комуникация и маркетинг.


Брокерите на недвижими имоти трябва да гарантират, че техните дейности са покрити от застраховка за „професионална отговорност” в зависимост от вида и стойността на сделките.


Ако и вие искате да споделите вашия опит, мисли или съвети, моля, оставете коментар  или споделете публикацията с ваши колеги БРОКЕРИ!

8 коментара:

Мила Павлова каза...

"Брокерите на недвижими имоти трябва да гарантират, че техните дейности са покрити от застраховка за „професионална отговорност” в зависимост от вида и стойността на сделките." Според Вас това възможно ли е изобщо?

Petia Stephanova каза...

За жалост има възходящ процент брокери, които нямат ни най-малка представа какво правят. Но има и много големи професионалисти. Това най-добре ще се уреди със закон, нормативна база и сериозно обучение в национален план.

Мила Павлова каза...

Petia Stephanova, имала съм възможността и желанието да обуча не малко брокери. Основния проблем, който съм срещала, е желанието да се изкарат много пари бързо и на гърба на клиента или колегата. Това е човешки фактор, който не зависи от БДС, закони и т.н., а от възпитание и изграждане на личността.

Petia Stephanova каза...

Мила Павлова наистина е много важно и възпитанието, както казвате, и култура, и образование. Както във всяка професия. Не е нормално да не можеш да пишеш, да пускаш обяви със сума ти грешки, да вкарваш клиенти в разни филми и да претендираш, че си си свършил работата. Понякога е плачевно и не толкова, защото няма обучения. А защото като цяло нивото на интелигентност спада ��

Мила Павлова каза...

Petia Stephanova, при висок пазар е така. Някой ден, когато падне, ще се обере шлаката. После ще имаме 10-15 години да обучаваме набор 2005-та на сделки, правопис и кой знае какво още, след това онлайн "обучение"

Калоян Балинов каза...

Писах по този повод писах на член от водещата партия, не очаквам скоростен резултат. Явно сектора и качеството на услугата, както и защитата на двете страни по една сделка не са приоритетни както казва. ?!?

Veliko Velikov каза...

Тази застраховка "професионална отговорност", за която по нагоре се цитира да покрива дейностите и услугите на брокера. Не мислите ли, че трябва да има двупосочна зависимост и покритие. Т.е да защитава равнопоставено не само клиентите от услугата на брокера, ами и обратното. Да защитава и брокера от лигльовци, дето си мислят че знаят всичко. За резултатите се досещате.

Димитър Александров каза...

То това е като с киселото мляко, има по БДС, но повечето не е. А както е описано няма шанс да стане защото има преди това много неща да се променят.

Публикуване на коментар