Професия "Брокер на недвижими имоти" - АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТА


КЪДЕ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАМ?

В агенции за недвижими имоти, в компании с инвестиционни интереси в областта на недвижимите имоти и в големите строителни фирми. Това е една силно мобилна професия.

КАКВО ЩЕ РАБОТЯ?

Брокерът прави преглед на състоянието на пазара с недвижими имоти, проверява и регистрира  предлагането на недвижими имоти; открива и насочва търсенето на имоти за покупка или наемане; "среща" страните по сделката; проверява имотите за "тежести" и съдейства за изготвяне на документи.

КАКВО СЕ ИЗИСКВА ОТ МЕН?

• Аналитичен и оценъчен ум;
• Способност за убеждаване;
• Способност за работа с планове и скици, цифри и документация;
• Умение за ясно представяне на информация.

С КАКВО ЩЕ РАБОТЯ?

С офис техника, архитектурни планове за типове и видове строителство, карти за населените места, нормативно-правни документи за оформяне на договори, строителна документация и др.

С КОГО ЩЕ РАБОТЯ?

С клиенти, колеги и преки ръководители, посредници от други агенции за недвижими имоти, субекти по оформяне на сделките, служители от обслужващата рекламна агенция и др.

КЪДЕ ЩЕ РАБОТЯ?

Основното работно място е офисът на агенцията за недвижими имоти. Посещават се и местата, където се намират имотите и институциите, за да се уредят законово сделките.
Професия "Брокер на недвижими имоти"

КАК ДА СЕ ОБУЧА?

Професията може да се усвои в училища от образователната система (професионални училища и гимназии) и в Центрове за професионално обучение по специалността: "Недвижими имоти". Минималното входящо образование за започване на обучение по професията е завършен седми клас. След приключване на обучението по професията, при завършено средно образование, се получава свидетелство с присъдена трета степен на професионална квалификация. Ако обучаемият няма завършено средно образование, получава удостоверение за професионално обучение.

КАКВО ЩЕ ИЗУЧАВАМ?

Синтезирана информация по управление, търговия, строителство и архитектура; Преглед на нормативните документи, регламентиращи и регулиращи сделките с недвижими имоти; Казуси от основните дейности, извършвани от брокера.

Код по НКПД: 3334 3002
Код по СППОО: 3410301

Източник : Агенция по заетоста

Ако и вие искате да споделите вашия опит, мисли или съвети, моля, оставете коментар  или споделете публикацията с ваши колеги БРОКЕРИ!

Няма коментари:

Публикуване на коментар