Искайте от продавача удостоверение от НАП за липса на задължения!Източник: Миро в света на имотите

Какво си записах аз от това ВИДЕО


- Дори да купувате имот без банков кредит искайте удостоверение от НАП, че продавачът не дължи данъци на държавата! Възможно е ако дължи данъци, държавата да поиска разваляне на сделката и вие да се окажете без имот и със съдебно дело за да си търсите парите обратно!

Ако и вие искате да споделите вашия опит, мисли или съвети, моля, оставете коментар  или споделете видеото с ваши колеги БРОКЕРИ!

Няма коментари:

Публикуване на коментар