Какви са таксите при покупко-продажба на имот...Когато правех това видео през 2019 г., данъкът за придобиване на имот за Софийска община беше все още 2.5 %. От 01.01.2020 г. вече е 3 %. Какви са и колко точно са т.нар. "нотариални" такси, които съпътстват всяка сделка за покупко-продажба на имот...

Източник: Поля Христова

Какво си записах аз от това ВИДЕО

СУМАТА, КОЯТО ПЛАЩАМЕ НА НОТАРИУСА ОТИВА В ТРИ РАЗЛИЧНИ ПОСОКИ

- 1-ва такса е такса вписване на нотариалния акт - 0.10 % от материалния интерес (продажната цена  записана в нотариалния акт, освен ако тя не е по малка от данъчната оценка, тогава се смята 0.10 % от данъчната оценка на имота)

-  2-рата такса е нотариалната такса - ай-висок процент, който може да вземе нотариуса е 1,5 % (важи за малки суми)

между 50 000 и 100 000 лева таксата е 0,5 процента за горницата над 50 000 лева + 480 лева
над 500 000 лв. таксата е 1530 лева + 0,1 % за горницата над 500 000 лева, но не повече от 6000 лева

- 3-та такса е за данък придобиване на имот (местен данък) варира за всяка област от 2.5 % до 3 % върху материалния интерес или данъчната оценка ако е по-голяма

Ако и вие искате да споделите вашия опит, мисли или съвети, моля, оставете коментар  или споделете видеото с ваши колеги БРОКЕРИ!

Няма коментари:

Публикуване на коментар