Нови изисквания за достъпност на жилищата в София и в страната влизат в сила от май т.г.Жилищата в новите сгради ще трябва да отговарят на изисквания за достъпност, които Министерство на регионалното развитие и благоустройството конкретизира с промени в наредбата за достъпна среда. Това съобщават от пресцентъра на МРРБ. Измененията са разработени през миналата година по настояване на браншовите организации и с тяхното пряко участие и са преминали през едномесечна обществена консултация.

Предвижда се те да влязат в сила от 23 май тази година и да важат за новостроящите се жилищни сгради.

Промените конкретизират съществуващите изисквания и поясняват текстовете, защото е установено, че някои от тях са непълни, неточни или неясни и водят до двусмислено тълкуване при техническото им изпълнение. Измененията не въвеждат нови изисквания за достъпност на сградите. Дават се технически варианти за бранша, за да не се натоварва с допълнителни разходи новото строителство. Изрично се урежда, че новите жилища трябва да могат лесно да бъдат адаптирани, когато това е необходимо, към различни специфични нужди на хора с постоянни или временни затруднения в придвижването, като например хора с увреждания, хора с временно намалена подвижност, възрастни хора, малки деца и др.

Въвежда се изискване в жилищата да няма прагове или неравности по-големи от 2 см, включително на монтираните дограми.

По отношение на балконите се облекчават изискванията за достъпност. Предвижда се всяко жилище в нова сграда задължително да има поне един балкон/лоджия/тераса с минимална ширина 150 см и минимална дължина 150 см. В момента текстовете на наредбата предвиждат всички балкони в едно жилище да са с тези параметри. Дава се и нова възможност - ако балконът е с по-малки размери, да се осигури 150 см ширина във вътрешното пространство на помещението, но при всички случаи при необходимост в него да може да се движи инвалидна количка. Достъпът във всяка нова жилищна сграда трябва да се осигурява чрез стълби и асансьор, а ако сградата е до пет етажа е възможно вместо асансьор да бъде инсталирана вертикална подемна платформа. Само рампите, които са към сгради, подлези, надлези и метростанции, трябва да бъдат с отопляема повърхност, гласят още промените в наредбата. Идеята е това изискване занапред да важи за инфраструктура, към която има електрическо захранване, а не за всички случаи, както е в момента. С оглед безопасното ползване от деца на стълбищата в новите многофамилни жилищни сгради парапетите не трябва да имат хоризонтални елементи, а само вертикални, като разстоянието между тези елементи не може да бъде повече от 9 см. Предвижда се проектните решения за достъпна среда да се представят във всяка фаза на проектирането на новите жилищни сгради. Досега преценката за представяне на тези решения във фазите на проектиране беше без конкретизиране, т.е. по преценка на проектанта. Промените въвеждат и дефиниция за многофамилна жилищна сграда – сграда с повече от 3 жилища в нея.

Източник: stolica.bg


Ако и вие искате да споделите вашия опит, мисли или съвети, моля, оставете коментар  или споделете новината с ваши колеги БРОКЕРИ!

Няма коментари:

Публикуване на коментар