Вижте в кой случай не дължите такси за поддръжка на жилището си

АНТОАНЕТА НЕНОВА, адвокат и брокер на имоти

Всеки собственик, съразмерно с дела си в общите части на сграда в режим на етажна собственост, е длъжен да участва в необходимите разноски за поддръжката и за възстановяването им.  

Какво означава това?

Общи части в жилищни кооперации и блокове са покривът, земята, върху която е построена сградата, външните стени, вътрешните носещи стени, колони, трегери и др., посочени в Закона за собствеността. Необходими разноски са тези, които се правят за запазване или за възстановяване на общите части. Такива са разноските за почистване на стълбищата, профилактика на асансьора, консумативите (ток и вода) за осветление, измиване на стълбищата и междустълбищните площадки и др. Необходими са и разноските за осигуряване на техническата изправност на сградата и на съоръженията и инсталациите в нея за запазване на здравето и безопасността на обитателите. Всички собственици в сгради в режим на етажна собственост са длъжни по закон да участват в необходимите разноски за поддръжка. С каква сума ще участва собственикът, зависи от размера на притежаваните от него идеални части от общите части. Така, ако собственикът притежава 3% идеални части от общите части, ще плаща 3% от разноските за поддръжка.

 


Освен в необходимите разноски, собствениците са длъжни да заплащат месечни вноски и за фонд „Ремонт и обновяване“ в същия размер - съобразно притежаваните идеални части. Тези средства се ползват за ремонт и за неотложен ремонт на общите части, например теч от покрива. 

 


Доста собственици на обекти в сгради в режим на етажна собственост обаче не заплащат редовно дължимите от тях вноски - било защото не ползват имота си, било защото неглижират задълженията си, произтичащи от Закона за управление на етажната собственост. Рисковете, които застрашават такива собственици, са свързани с възможността срещу тях да бъде издадена съдебна заповед за изпълнение на основание чл. 410 от ГПК, с която съдът разпорежда този собственик да заплати дължимите суми към етажната собственост, да заплати разноските по делото, които за дължими суми 100-200 лв. обикновено възлизат на около 400 лв. Следва издаване на изпълнителен лист срещу н изрядния етажен собственик и образуване на изпълнително дело при съдебен изпълнител, което е свързано с допълнителни разноски около 500 лв. Така при дължимост на сума от 50 лв. например за месечни такси за управление и поддръжка на етажната собственост длъжникът ще трябва да плати сума около 1000 лв. Възможно е да се стигне и до налагане на възбрана върху имота му и до последващи изпълнителни действия.

 


Ето защо съветваме етажните собственици да бъдат изрядни и точни в плащанията на дължимите от тях месечни вноски за поддръжка и управление и за фонд „Ремонт и обновяване“ на етажната собственост, в която притежават недвижим имот. 

Собственици, които ползват имота си не повече от 30 дни в годината, не дължат разходи за управление и поддръжка, но следва да отправят писмено уведомление за това обстоятелство до домоуправителя. 

 

Източник: www.Marica.bg


2 коментара:

Broker Varna каза...

За руснаците е идеално - няма да плащат като идват само за месец!

Анонимен каза...

Не е много честно. За 30 дена кой ще и плаща тока на асансьора и чистачката! Обикновенно идват и с деца!

Публикуване на коментар