Нотариалната камара на Република България подготвя регистър за уязвимите лица


Създаването на дигитален имотен регистър е по-малко ай ти задача и повече правно предизвикателство, заяви председателят на камарата пред Dir.bg


Нотариалната камара на Република България подготвя регистър за уязвимите лица, който ще помогне за предотвратяване на имотни измами и сключването на неизгодни сделки.

Регистърът ще бъде доброволен и безплатен. В информационната система на Нотариалната камара, по искане на гражданите, ще може да се въвеждат в регистъра техни пълномощни, които се отнасят за разпореждане с имот, с банкови сметки и други съществени правни действия, заяви в интервю за Dir.bg председателят на нотариалната камара Димитър Танев.


Според него преди около месец Нотариалната камара е внесла съответния проект касаещ изменение на наредбата за архивите на нотариусите и имат уверенията от този състав на правосъдното министерство, че тази промяна ще стане факт. Димитър Танев изрази и притеснение, че откритият достъп не до регистрите на службите по вписвания, а до самите документи за собственост, нотариалните и другите актове е една възможност за извършване на имотни измами. С председателя на Нотариалната камара разговаряхме и за създаването на дигитален имотен регистър.


- Г- н Танев, подготвяте регистър за уязвимите лица, кога ще заработи?


- Европейският парламент изисква с Резолюцията от 1 юни 2017 г. необходимостта в името на правната сигурност на всяко лице, на което е поверена защитата на имуществото на уязвим пълнолетен, да може " при поискване да се издаде в разумен срок удостоверение, в което се посочва качеството му, неговия статут и предоставените му правомощия".

Уязвимо пълнолетно лице по смисъла на тази Резолюция е пълнолетен, който е навършил 18 години и поради нарушени или недостатъчни лични способности, не е в състояние да защитава собствените си интереси, както и тези на своето имущество, било временно или окончателно.


Увеличаването на броя на възрастните лица в отделните държави членки на ЕС е една от причините за специална защита на тези граждани, но възрастта не е единствената характеристика за квалификация на гражданина, като уязвим.


Резолюцията приема, че умствени и физически увреждания, при които може да бъде засегната способността на дадено пълнолетно лице да защитава собствените си интереси, могат да доведат до причината, то да попадне в категорията на уязвимите лица.


Важно е да направим едно уточнение - уязвимите лица не са недееспособни лица по смисъла на закона, а граждани, които са на прага на недееспособността.


Създаването на регистър на упълномощаванията и други релевантни правно значими едностранни волеизявления, но не само в случаите на очаквана недееспособност се налага от особеностите на епохата в която живеем.


Нотариалната камара предлага от пет години на Министерство на правосъдието създаване на такъв регистър като база данни представляваща част от дигиталния архив на нотариусите. Преди около месец внесохме съответния проект касаещ изменение на наредбата за архивите на нотариусите и имаме уверенията от този състав на правосъдното министерство, че тази промяна ще стане факт.


Трябва да добавя само, че справките и въвеждането в регистъра ще са напълно безплатни за гражданите, като достъпът до него е осигурен освен на нотариусите и на всички държавни и общински органи с определен правен интерес. Нашата информационна система е напълно открита за тези лица и в момента над 5600 потребители със съответния статут могат да извършват справки в реално време, напълно безвъзмездно. Считам, че стартирането му ще е безспорен успех не само за нас нотариусите, но и за Министерство на правосъдието като изпълнение на препоръките на Резолюцията на Европейския парламент.


Източник: dir.bg


сподели с колеги в социалните  мрежи
или Коментирай

Няма коментари:

Публикуване на коментар