⚖️ Правен въпрос: Земеделска земя дадена на арендатор…


 

Източник: Валери

5 коментара:

Добринка каза...

Доколкото ми е известно роднината Ви е трябвало да предложи първо на вас (двамата наследници) да откупите неговия дял.

Албена каза...

Най-вероятно първо е направено дарение на една малка част и след това покупко-продажба на останалата. Така се преодолява задължението по чл.33 от ЗС.

Елена каза...

Валери, според мен този договор е нищожен на основание чл.26 ЗЗД и може да искате прогласяване на нищожността,но се консултирайте задължително,а може и да искате делба доброволна или ако не-съдебна,за да е в реални части и той да си работи неговата.
В момента Вие и той сте съсобствевици,щом сте изкупили частта на третия

Веселин каза...

Валери Пешев Извъдете го на публична продан чрез ЧСИ и развалете съсобствеността!Другия вариант е съдебна делба!Но можете да оспорите сделката че е сключена без ваше знание и одобрение!

Величка каза...

Няма да се преборите!Аз също водя борба с един арендатор!Също като Вас,имам 2/3 ..той 1/3...!!Добре,че промениха закона,и не могат да ,сключват договор за повече от 10години!Но,и след това,няма да си ги вземам!Моя съсобственик-арендатор,е заграбил нивите на хората, с договори за 30години!!На единия ден купува съсобствеността,от следващия ден е договора му,за аренда за 10/преди за 30години/..!Имам овощни градини,с орехи,и череши,и не мога да вляза в тях!Завладял е ниви,в цяла България,крие се в други държави,и с него не,можеш да се свържеш!Законите за зем.земи в България,са диктувани,от арендатори -престъпници!От прокуратурата отговора беше-"Има право,защото притежава,повече от 25%...!!!"Само президента,не съм занимавала!!Трябва да ги забравим тези ниви/моите са 21дка/...!!!Ако застрелят още 10-на арендатори,може,и да променят закона,за,да си върнем нивите,и да ,си,ги ползваме,но засега,си оставаме само собственици-съсобствеци,и до там!

Публикуване на коментар