Намаляват или се увеличават имотните измами? Къде са най- срещани в страната ни?


Интервю за Dir.bg на председателят на нотариалната камара Димитър Танев.

- Намаляват или се увеличават имотните измами? Къде са най- срещани в страната ни?


- Трябва да направим едно уточнение, не всеки имотен спор където претенцията за справедливост е винаги лична претенция и в повечето случай е несъвместима с насрещните искания е имотна измама. 


Имотните измами са свързани в болшинството си с лъжливо документиране със създаване на неавтентични документи. След създаването на информационната ни система през 2009 г., след промените в нашия закон, ГПК и редица поднормативни актове касаещи задължителни справки до базата данни на МВР за лични документи, база данни "Население" и др. имотните измами се възпряха в огромната си част. Самите граждани, когато сключват сделки за прехвърляне на недвижими имоти, виждат огромната организаторска дейност, касаеща правната сигурност, която се извършва от нотариусите, техните служители, от адвокати, банкови и други юристи. Начинът за сключване на сделките се различава съществено от преди 15-20 години и българските граждани могат да бъдат спокойни, защото има кой да защити интересите им.

Разбира се, има ако не единични съвсем малобройни случаи на създаване на неистински документи, но ги няма тези хиляди измами с кражба на самоличност които съществуваха в миналото.

Откритият достъп не до регистрите на службите по вписвания, а до самите документи за собственост, нотариалните и другите актове е една възможност за извършване на имотни измами. В момента нормативната даденост е такава, че всяко лице може да има копие от документа за собственост на всяко друго лице, без да доказва какъвто и да е правен интерес! Няма никакъв проблем да се узнае пълното описание на документа за самоличност, постоянен адрес, номера на банкови сметки, конфиденциални условия на сделките или пък на един предсмъртен, безкрайно личен акт какъвто е завещанието!

Тази възможност не съществува никъде в ЕС, и не става въпрос само за защита на личните данни, а и за защита на правото на личен и семеен живот, на личното пространство на всеки един човек. Това право е признато и установено и в член 8 на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.


Източник: dir.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар