Битка за контрола върху 20 хил. брокери на имоти


Коренно противоположни мнения за регулиране на дейността на брокерите на имоти застъпват две браншови организации. Всички от бранша искат този бизнес да бъде регулиран, но предлагат различни варианти как да стане това.

„Национално сдружение брокери на имоти“ внесе петиция в правната комисия към Парламента, във връзка със законопроект за регулиране на посредническата дейност при сделки с недвижими имоти, внесен от 10 депутати от партия „Възраждане“. Внесеният в парламента законопроект е съставен от юридическо лице с нестопанска цел в частна полза на Национално сдружение „Недвижими имоти”, в което членуват 295 фирми за недвижими имоти (към 25.06.2021 г. по данни от Търговския регистър), съставляващи около 6% от действащите над 5000 агенции за недвижими имоти в България, посочват от „Национално сдружение брокери на имоти“ и настояват законопроектът да бъде отхвърлен.

С какво брокерите, подписали Петицията, не са съгласни?

В Петицията се изразява несъгласие най-вече със създаването на частна браншова структура, наречена Камара на брокерите, на която държавата да отстъпи изключителни права (монопол)  по издаване на удостоверения за правоспособност на брокерите в България; по провеждане на задължителни периодични обучения на брокерите в България; по одобряване на програми за периодични обучения, осъществявани в други обучаващи организации, въпреки че те са лицензирани от МОН; по провеждане на изпити за издаване на свидетелства за професионална квалификация на брокерите в страната и още монополни права.  

С предложения от „Възраждане“ проектозакон се предвижда голяма власт да бъде дадена в ръцете на Камара на посредниците. Законопроектът предвижда тази частна структура да събира различни такси: встъпителни вноски за членство, членски внос, такси за вписване в регистър на брокерите, такси за издаване и преиздаване на удостоверения за правоспособност, за обучения, за изпити, глоби и други такси, чиито размери да бъдат определени от органи на камара. 

Така чрез камара на брокерите ще могат да се извличат огромни печалби за сметка на останалите заети в бранша (над 20 000 брокери), посочват от „Национално сдружение брокери на имоти“.

Законопроектът предвижда чрез различни мерки, задължения, такси и проверки да се ограничи конкуренцията в занаята. Това ще затвори свободния вход към професията и ще рефлектира директно към потребителя, чиято услуга неминуемо ще се оскъпи, заявяват от „Национално сдружение брокери на имоти“.

Какво предлага „Национално сдружение брокери на имоти“?

1. Да се създаде Национален регистър на брокерите – към Агенция по вписванията, а не към частна Камара на брокерите 

2. Етични правила и норми за поведение на брокерите да залегнат в специален закон, какъвто „Национално сдружение брокери на имоти“ е изготвило. 

3. Санкциите за неизпълнение на задълженията на брокерите, включително за нарушение на етичните правила и норми, залегнали в закон, да се налагат от българските съдилища, а не от комисия от професионална етика към камара, съставена от брокери.

4. Професионалните обучения на брокери да се осъществяват по реда на Закона за професионалното обучение и образование в свободно избрано от всеки брокер учебно заведение, а не по програма и в учебно заведение, определени от камара.

5. Такси за вписване в регистър, глоби и имуществени санкции да се заплащат в полза на държавния бюджет, в размери, посочени в съответните Тарифи за държавните такси, събирани от конкретния орган или определени от Съда, а не в полза на камара. 

Подготвеният от „Национално сдружение брокери на имоти“ проектозакон предвижда да бъде фиксирана комисионната от 3% без включен ДДС от стойността на имота, която да плащат и купувачът и продавачът. В момента практиката на пазара е брокерите да взимат по 3% и от двете страни, но тази комисионна не е фиксирана със закон и има агенции, които взимат по-малък процент. Освен това от сдружението предлагат в закон да бъде записано, че комисионната не може да е по-малка от две минимални заплати (за евтините имоти, иначе се прилага комисионната от 3%). А при договорите за наем, комисионната да бъде не по-малка от 50% от първия месечен наем, предлагат от сдружението.

За първите девет месеца на годината в страната са регистрирани 54 277 сделки с имоти, показват данни на Агенцията по вписванията. Последното тримесечие на годината по принцип е най-силно на пазара на имоти, затова може да се предположи, че за цялата година сделките с имоти ще надхвърлят 72 хил. Цените на тези имоти са в много широки граници, защото някои от тях са гаражи, селски къщи, жилища в малки населени места. На ако условно кажем, че средната стойност на продаваните имоти е 100 хил. лв., то общата стойност на прехвърлените недвижими имоти е над 7,2 млрд. лв. Ако брокерите взимат по 3% от всяка от страните, това прави общо 6% от всяка сделка или над 430 млн. лв. на година.

Източник: trud.bg


сподели с колеги в социалните  мрежи
или Коментирай

Няма коментари:

Публикуване на коментар