Нови електронни услуги към Имотен регистър в обединения портал

В изпълнение на проект по Оперативна програма „Добро управление“ са реализирани нови електронни услуги, част от които са достъпни за ползвателите на Имотен регистър още на този етап от презентирането на portal.registryagency.bg
Услугите се предоставят напълно безплатно и свободно, без изискване за регистрация в модернизираната платформа.

„Калкулаторът на държавни такси“

Осигурява автоматично изчисляване на таксите, съгласно „Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията“ относно предоставяни услуги от Имотен регистър. Ползвателите на калкулатора могат да установят предварително дължимата държавна такса за вписвания, отбелязвания или заличавания, когато тази такса може да бъде еднозначно определена. 
Услугата е достъпна на следния адрес: Калкулатор на държавни такси

„Проверка на статус на заявление“

Дава възможност за извършване на проверка за статуса на заявени удостоверения, преписи или вписвания в Службите по вписвания, за които се генерира входящ номер. 
Всеки потребител има възможност да извърши проверка, както на своите заявления, така и на такива, подадени от други заявители. Справката предоставя информация за 
• вид на заявлението;
• дата и час на регистриране;
• място на подаване
• номер и дата на регистрация и Служба по вписванията
• наименование на текущ статус на услугата,
• дата и час на установяването на статуса.
Услугата е достъпна на следния адрес: Проверката на статус на заявление

 „Служба по вписванията по местонахождение на имота“

След въвеждане на име или част от име на населено място на недвижим имот, услугата предоставя информация в обхвата на коя Служба по вписвания се намира имота. Търсенето може да се извърши и чрез изписване на код по ЕКАТТЕ.
Резултатът се извежда под формата на списък, като се визуализира броя намерени обекти (служби по вписвания).
Услугата е достъпна на следния адрес: Служба по вписванията по местонахождение на имота
Източник: portal.registryagency.bg

Ако и вие искате да споделите вашия опит, мисли или съвети, моля, оставете коментар  или споделете публикацията с ваши колеги БРОКЕРИ!

Няма коментари:

Публикуване на коментар